Tips inför försäljningen!

DELA UPP JOBBET
Bestäm att varje person/familj ska sälja minst till exempel två eller tre häften. Starta så tidigt som möjligt!

FÖRKLARA
Visa säljare och köpare hur häftet fungerar med hjälp av vår beställningsfolder. Ge exempel på hur mycket man kan spara på bara en enda kupong.

SÄLJ TILL UTOMSTÅENDE
Ta med beställningsfoldern till arbetsplatser och sälj där. Knacka dörr. Sälj till släktingar och bekanta.

MÅLSÄTTNING
Sätt ett konkret mål med försäljningen så att varje enskild säljare får motivation och vet vad vinsten går till.