Att tänka på!

• Medverka med 3 eller 6 kuponger! Då får du hela sidor för dig själv och effekten av din marknadsföring blir maximal.

• Tänk på att dina erbjudanden ska locka nya kunder. Medverkan är kostnadsfri – passa på!

• Marknadsför en nyhet eller någon annan speciell produkt.

• Tänk på säsong/årstid/helger inom aktuell giltighetstid.